Kompetencje

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują prawo i procedurę administracyjną, a także samorząd terytorialny i administrację rządową w zakresie bezpieczeństwa państwa zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i ogólnokrajowym. 

Badanie przestrzeni lokalnej, jej reakcji na zamiany nie tylko w kontekście zmian w strukturach rządzących, ale i zmian, które są wprowadzane na przestrzeni legislacyjnej. 

Obserwacja społeczeństwa i jego reakcji na to, co dzieje się zarówno w szeroko pojętym interesie społecznym, ale przede wszystkim w zakresie bardzo obszernie pojmowanego dobra wspólnego, które przecież utożsamiane jest jednoznacznie z Polską jako krajem oraz jako domem wszystkich Polaków.

Wykształcenie

2018 r. wpis na listę radców prawnych numer uprawnień ŁD–2475

2008 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Temat rozprawy doktorskiej: „Świadczenie usług maklerskich w prawie polskim”.

2003 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku prawo – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Temat pracy magisterskiej: „Wprowadzenie spółki akcyjnej do obrotu publicznego”.

Orły prawa 2022 - Radca Prawny Opoczno Anna Wiktorowicz

Działalność akademicka

Udział w projektach:

  • program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym, realizowany z PO WER OŚIII Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju w latach 01.10.2015-30.09.2018; 
  • zintegrowany program uczelni – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 – zgłoszone projekty w zakresie szkoleń studentów i kadry dydaktycznej z mediacji;
  • członek i sekretarz Rady Programowej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w PWSZ w Skierniewicach do 2019 r.

Publikacje:

  • A. Wiktorowicz, A. Pilich – „System bezpieczeństwa na obszarze Ameryki Łacińskiej” – Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego – Skierniewice 2020 r. 
  • A. Wiktorowicz, A. Pilich – „Bezpieczeństwo państwa, a kształcenie pracowników wywiadu” -,Державна безпека та освіта працівників розвідки” – Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu – Ukraina 2020 r. 
  • A. Wiktorowicz, A. Pilich – „Wpływ wojny we wschodniej Ukrainie na bezpieczeństwo Europy – w ujęciu cyberprzestrzennym” – WSB w Poznaniu – 2019 r.