Prawo administracyjne

Prawo administracyjne, gałąź prawa publicznego, zajmuje się regulacją organizacji i funkcjonowania władz administracyjnych.

Obejmuje różne aspekty życia, takie jak uzyskiwanie licencji i zezwoleń, oraz reguluje zachowanie jednostek i podmiotów w zakresie ich obowiązków wynikających z prawa publicznego. 

Głównym źródłem prawa administracyjnego jest Kodeks postępowania administracyjnego.

Charakterystyka prawa administracyjnego

Usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego oferują poradę i reprezentację w sprawach administracyjnych, pomoc w uzyskiwaniu ulg płatniczych, ochronę danych osobowych, reprezentację przed sądami administracyjnymi i organami odwoławczymi. 

Prawo administracyjne dzieli się na trzy kategorie: 

 • prawo konstytucyjne administracyjne, 
 • prawo materialne administracyjne 
 • oraz prawo postępowania administracyjnego.

Źródłami prawa publicznego w Polsce są:

 • źródła poznawcze, 
 • źródła materialne
 • źródła formalne.

Prawo administracyjne obejmuje również różne rodzaje norm, takie jak:

 • normy konstytucyjne, 
 • normy materialno-prawne, 
 • normy postępowania, 
 • normy zadaniowe 
 • i normy kompetencyjne.
Prawo cywilne - Radca Opoczno Wiktorowicz

Zasady prawa administracyjnego

Prawo administracyjne obejmuje zasady i procedury dotyczące organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, jak również prawa i obowiązki jej organów oraz relacje między administracją a obywatelami. 

Prawo administracyjne ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania państwa oraz ochronę interesów obywateli i może być określane jako gałąź prawa publicznego, która reguluje organizację i funkcjonowanie organów administracyjnych.

Reguluje zachowanie jednostek i podmiotów w związku z ich obowiązkami prawa publicznego, obejmując różne aspekty życia, takie jak uzyskiwanie licencji i zezwoleń.
Jest to ważna gałąź prawa, która ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa i obywateli.

Procedury administracyjne muszą przestrzegać zasad takich jak:

 • przejrzystość – zapewnia, że osoby mają dostęp do informacji dotyczących ich praw i obowiązków w trakcie procesu administracyjnego;
 • sprawiedliwość – gwarantuje równe traktowanie wszystkich stron zaangażowanych;
 • bezstronność – zapewnia, że decyzje są podejmowane na podstawie obiektywnych kryteriów, bez stronniczości czy faworyzowania;
 • i proporcjonalność – wymaga, aby działania administracyjne były rozsądne i adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu.


Przestrzegając tych zasad, prawo administracyjne promuje sprawiedliwy i efektywny system administracji publicznej w Polsce.

Prawo administracyjne - Radca Prawny dr Anna Wiktorowicz

Prawo administracyjne, a inne dziedziny prawa

Inne dziedziny prawa, takie jak prawo cywilne, prawo handlowe czy prawo pracy, zajmują się innymi aspektami życia społecznego i regulują relacje pomiędzy jednostkami, przedsiębiorstwami, instytucjami i innymi podmiotami prawnymi.

Każda dziedzina prawa ma swoje własne zasady, procedury i przepisy, które są dostosowane do charakterystyki i specyfiki danego obszaru prawnego. Pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi dziedzinami prawa, istnieje wiele punktów wspólnych i powiązań między nimi. 

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których prawo administracyjne łączy się z innymi dziedzinami prawa, na przykład w przypadku spraw dotyczących ochrony środowiska, zamówień publicznych czy działalności gospodarczej. Zrozumienie różnic i powiązań między różnymi dziedzinami prawa jest istotne przy rozwiązywaniu problemów prawnych i podejmowaniu decyzji w praktyce prawniczej.

Dlaczego warto skorzystać z moich usług radcy prawnego?

Kancelaria Radcy Prawnego dr Anna Wiktorowicz oferuje swoim Klientom profesjonalną reprezentację i ochronę przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Korzystając z usług radcy prawnego, zyskujesz również pewność, że wszystkie dokumenty i umowy, z którymi będziesz mieć do czynienia, będą zgodne z obowiązującym prawem. Radca prawny pomoże Ci w ich przygotowaniu i sprawdzi ich poprawność.

Warto również podkreślić, że radca prawny Opoczno podlega tajemnicy zawodowej, co oznacza, że wszelkie informacje, które mu powierzysz, będą traktowane jako poufne.

Dzięki skorzystaniu z usług radcy prawnego, zyskujesz dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia, a dodatkowo masz pewność, że wszystkie działania będą zgodne z prawem.

Prawo administracyjne - Radca Opoczno Wiktorowicz